osoba prywatna rejestr dłużników

Jak wpisać osobę prywatną do rejestru dłużników?

Do 13 czerwca 2010 roku prawo do wpisywania dłużników do rejestru dłużników mieli tylko przedsiębiorcy. W związku z nowelizacją ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, prawo takie uzyskali również konsumenci. Zatem na czarnej liście dłużników obecnie można umieścić na przykład pracodawcę, który zalega z wypłatą wynagrodzenia. Warto tutaj wspomnieć, że zobowiązania z […]

co to jest rejestr dłużników

Co to jest rejestr dłużników i co trzeba zrobić żeby znaleźć się w nim?

Rejestr dłużników to nic innego jak instytucja posiadająca informację na temat osób, a także firm zalegających ze spłatą danego zobowiązania finansowego. W skład firm mających prawo zamieszczać informacje o dłużnikach są oczywiście banki, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, zakłady energetyczne, gminy i również wszelkie firmy windykacyjne. Jeżeli zalegamy ze spłatą danej kwoty, za nim zostaniemy wpisani […]

Jak windykator ustala majątek

Jak windykator ustala majątek?

W celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela niezbędna jest wiedza o posiadanym przez dłużnika majątku. Aby zdobyć wiedzę w tej kwestii prawodawca przygotował szereg instytucji prawnych. Najczęściej aby ustalić majątek dłużnika, komornik korzysta ze swojego uprawnienia do żądania niezbędnych informacji oraz wyjaśnień od osób i instytucji. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują także możliwość zlecania przez wierzyciela komornikowi […]