firma windykacyjna z dobrymi opiniami

Skorzystanie z usług firmy windykacyjnej cieszącej się dobrymi opiniami

Samodzielne ściąganie należności bez pomocy osób z biura Kancelaria Ultimatum od dłużnika może być kłopotliwe. Przede wszystkim tracony jest cenny czas i niszczone są nerwy. Z tego powodu dochodzenie należnych własności warto pozostawić trudniącym się tą profesją specjalistom. Powierzenie tej czynności firmie windykacyjnej może przynieść nam jedynie korzyści. Istnieją dwie podstawowe metody windykacji należności. Pierwszą […]

ściąganie długu za wynajem lokalu

Nieopłacone należności za wynajem lokalu – ściąganie długu

Najem to znakomity sposób na inwestycję i pozyskiwanie regularnych dochodów – pod warunkiem, że inwestor trafi na uczciwych i spokojnych lokatorów. Niestety, niekiedy zdarza się, że najemca wykorzystuje przyjazne dla niego prawo i zwleka z zapłatą należności właścicielowi. Początkowo drobne opóźnienia w regulowaniu czynszu stają się coraz częstsze i bardziej dotkliwe dla wynajmującego. Czasami nierzetelny […]

ściąganie długów bez opłat wstępnych

Firma windykacyjna ściągająca długi bez opłat wstępnych dla klienta z niską prowizją

Sytuacja, w której kontrahent nie wywiązuje się ze zobowiązań, stawia usługodawcę lub dostawcę w bardzo nieprzyjemnym położeniu. Co może zrobić wierzyciel, gdy dłużnik nie reguluje należności i odmawia zapłaty? Niezależnie od tego, czy zadłużenie wynika ze złej woli, czy z problemów z płynnością finansową w firmie, warto jak najszybciej zareagować i podjąć kroki w celu […]

windykowanie nieopłaconych należności za dostawę

Windykowanie nieopłaconych należności za dostawę

Niejeden przedsiębiorca spotkał się z nierzetelnym kontrahentem – czy to konsumentem albo przedsiębiorcą – który nie reguluje w terminie należnych płatności, w tym należności za dostawę towarów lub usług. W większości przypadków nieterminowa płatność wynika tak naprawdę z bardzo błahego powodu – po prostu kontrahent zapomniał o należności, zapomniał zapłacić albo wydaje mu się, że […]

Profesjonalna windykacja zadłużonych osób i firm

Profesjonalna windykacja zadłużonych osób i firm

Duże grono przedsiębiorców w obecnych czasach tak naprawdę czeka na podjęcie końcowych działań windykacyjnych do chwili pojawienia się rosnących problemów powstałych z tytułu zatorów płatniczych. Właściciele firm w takich to momentach odnotowują liczne straty ukierunkowane zarówno na obciążenia podatkowe, ale także te odnoszące się do zalegających faktur i całkowitego wyłączenia z obrotu gotówki. Ma to […]

osoba prywatna rejestr dłużników

Jak wpisać osobę prywatną do rejestru dłużników?

Do 13 czerwca 2010 roku prawo do wpisywania dłużników do rejestru dłużników mieli tylko przedsiębiorcy. W związku z nowelizacją ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, prawo takie uzyskali również konsumenci. Zatem na czarnej liście dłużników obecnie można umieścić na przykład pracodawcę, który zalega z wypłatą wynagrodzenia. Warto tutaj wspomnieć, że zobowiązania z […]

co to jest rejestr dłużników

Co to jest rejestr dłużników i co trzeba zrobić żeby znaleźć się w nim?

Rejestr dłużników to nic innego jak instytucja posiadająca informację na temat osób, a także firm zalegających ze spłatą danego zobowiązania finansowego. W skład firm mających prawo zamieszczać informacje o dłużnikach są oczywiście banki, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, zakłady energetyczne, gminy i również wszelkie firmy windykacyjne. Jeżeli zalegamy ze spłatą danej kwoty, za nim zostaniemy wpisani […]

Jak windykator ustala majątek

Jak windykator ustala majątek?

W celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela niezbędna jest wiedza o posiadanym przez dłużnika majątku. Aby zdobyć wiedzę w tej kwestii prawodawca przygotował szereg instytucji prawnych. Najczęściej aby ustalić majątek dłużnika, komornik korzysta ze swojego uprawnienia do żądania niezbędnych informacji oraz wyjaśnień od osób i instytucji. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują także możliwość zlecania przez wierzyciela komornikowi […]