osoba prywatna rejestr dłużników

Jak wpisać osobę prywatną do rejestru dłużników?

Do 13 czerwca 2010 roku prawo do wpisywania dłużników do rejestru dłużników mieli tylko przedsiębiorcy. W związku z nowelizacją ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, prawo takie uzyskali również konsumenci. Zatem na czarnej liście dłużników obecnie można umieścić na przykład pracodawcę, który zalega z wypłatą wynagrodzenia. Warto tutaj wspomnieć, że zobowiązania z zakresu prawa pracy w przypadku egzekucji komorniczej mają pierwszeństwo zaspokojenia.

Osoba prywatna może trafić do rejestru dłużników, jeżeli zaciągnęła dług wyższy od 200 złotych brutto i jednocześnie nie reaguje na wezwanie wierzyciela do zapłaty. Kwota 200 zł zawiera również odsetki. Do biura informacji gospodarczej trafiają wszystkie osoby, które są zadłużone dłużej niż dwa miesiące tj. 60 dni. Wierzyciel musi w pierwszej kolejności wysłać do dłużnika zawiadomienie o wezwaniu do zapłaty. Jeżeli w ciągu 30 dni nie spłaci on należności, zostanie wówczas wpisany do rejestru dłużników. Takie wezwanie należy wysyłać listem poleconym lub dostarczyć do rąk własnych.

Warto podkreślić, że jeżeli w tym terminie nie zostanie uregulowany dług, to wierzyciel nie ma obowiązku informowania dłużnika, że został on wpisany na „czarną listę”. Z kolei zaś, jeżeli zostanie on spłacony, to wówczas w ciągu 14 dni od momentu wpływu pieniędzy na konto, wierzyciel jest zobowiązany usunąć dane dłużnika z rejestru. Nie pozostaje wówczas w rejestrze żaden ślad o tym długu. Istnieje jeszcze inne wyjście z zaistniałej sytuacji, mianowicie można czekać aż dług zostanie automatycznie wykasowany z rejestru. Nastąpi to po dziesięciu latach od jego wpisania.
Do rejestru dłużników może zostać również wpisana osoba, w przypadku posłużenia w celu zaciągnięcia długu, skradzionym lub podrobionym dokumentem tożsamości. W momencie powzięcia wiadomości o tym fakcie konieczne jest powiadomienie wierzyciela. Na policji należy wówczas zgłosić popełnienie przestępstwa. Na czas wyjaśnienia zaistniałej sytuacji wierzyciel powinien zawiesić wpis. Całkowicie zostanie on wykreślony z rejestru, gdy biuro będzie w posiadaniu informacji, że rzeczywiście doszło do złamania prawa.

Osoby prywatne wpisane do rejestru mają sporo problemów. Mogą mieć kłopot zaciągnięciem kredytu czy zakupem towaru na raty. Ponadto firmy nie chcą im sprzedawać telefonów a operatorzy telewizji kablowej oraz dostawcy internetu odmawiają im świadczenia swoich usług. Ponadto dłużnicy mogą mieć także kłopot z wynajęciem mieszkania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.