osoba prywatna rejestr dłużników

Jak wpisać osobę prywatną do rejestru dłużników?

Do 13 czerwca 2010 roku prawo do wpisywania dłużników do rejestru dłużników mieli tylko przedsiębiorcy. W związku z nowelizacją ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, prawo takie uzyskali również konsumenci. Zatem na czarnej liście dłużników obecnie można umieścić na przykład pracodawcę, który zalega z wypłatą wynagrodzenia. Warto tutaj wspomnieć, że zobowiązania z […]