ściąganie długu za wynajem lokalu

Nieopłacone należności za wynajem lokalu – ściąganie długu

Najem to znakomity sposób na inwestycję i pozyskiwanie regularnych dochodów – pod warunkiem, że inwestor trafi na uczciwych i spokojnych lokatorów. Niestety, niekiedy zdarza się, że najemca wykorzystuje przyjazne dla niego prawo i zwleka z zapłatą należności właścicielowi. Początkowo drobne opóźnienia w regulowaniu czynszu stają się coraz częstsze i bardziej dotkliwe dla wynajmującego. Czasami nierzetelny […]

ściąganie długów bez opłat wstępnych

Firma windykacyjna ściągająca długi bez opłat wstępnych dla klienta z niską prowizją

Sytuacja, w której kontrahent nie wywiązuje się ze zobowiązań, stawia usługodawcę lub dostawcę w bardzo nieprzyjemnym położeniu. Co może zrobić wierzyciel, gdy dłużnik nie reguluje należności i odmawia zapłaty? Niezależnie od tego, czy zadłużenie wynika ze złej woli, czy z problemów z płynnością finansową w firmie, warto jak najszybciej zareagować i podjąć kroki w celu […]

windykowanie nieopłaconych należności za dostawę

Windykowanie nieopłaconych należności za dostawę

Niejeden przedsiębiorca spotkał się z nierzetelnym kontrahentem – czy to konsumentem albo przedsiębiorcą – który nie reguluje w terminie należnych płatności, w tym należności za dostawę towarów lub usług. W większości przypadków nieterminowa płatność wynika tak naprawdę z bardzo błahego powodu – po prostu kontrahent zapomniał o należności, zapomniał zapłacić albo wydaje mu się, że […]