Windykacja umów o pracę

Umowa o pracę to jeden ze sposobów nawiązywania stosunku pracy. Jest to czynność prawna polegająca na złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę
Pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym, z kolei zaś pracodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Windykacji z umowy o pracę można dokonać w niżej opisany sposób.

Wierzyciel może co do zasady dokonać zajęcia wspomnianego wyżej wynagrodzenia dłużnika u pracodawcy. Prawo pracy chroni go jednak, przed pozbawieniem wszystkich środków do życia. Ponadto pracownicy zarabiający niewielkie pieniądze mogą w ogóle uniknąć egzekucji.

Zgodnie z artykułem 87 kodeksu pracy, potrącenia z wynagrodzenia mogą sięgnąć 60% jego wartości, jeśli dochodzone roszczenia mają charakter alimentacyjny. W przypadku gdy dochodzone są roszczenia w innej sprawie na podstawie tytułu wykonawczego wówczas potrącenia mogą wynieść 50% wynagrodzenia. Poza normą, która chroni 1/2 lub 2/5 wynagrodzenia, inny przepis kodeksu pracy wprowadza kwotę wolną od potrąceń. I tak zgodnie z tą normą, wolną od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odjęciu składek na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy. Nie dotyczy to jednak świadczeń alimentacyjnych.

 

windykacja omów o pracę