jakie są korzyści a jakie minusy związane z prowadzeniem windykacji we własnym zakresie a nie zlecanie takowej usługi zewnętrznej firmie?

Jakie są korzyści a jakie minusy związane z prowadzeniem windykacji we własnym zakresie a nie zlecanie takowej usługi zewnętrznej firmie?

Pożyczanie pieniędzy innej osobie zawsze wiąże się z ryzykiem. Oczywiście, jeżeli dobrze znamy naszego dłużnika, ryzyko, że nie odzyskamy długu jest raczej znikome. Niestety coraz więcej osób ma trudności z płynnością finansową i nierzadko zdarza się tak, że niektóre osoby nie są w stanie oddać długu mimo najszczerszych chęci. W odzyskiwaniu długów pomocna może być […]